SAFKALA OY TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä Safkala Oy (2450702-5), Lintuparvenkuja 6 B, 02660 Espoo
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö Anna-Kaisa Rinta-Huumo, sähköposti: safkala@safkala.fi, puhelin: 050 5013 726
 3. Rekisterin käyttötarkoitus Kerättäviä henkilötietoja käytetään tarjousten tuottamiseen ja tilatun palvelun tarjoamiseen.
 4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste Tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
 5. Rekisterin tietosisältö Henkilön nimi, yritys ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).
 6. Tietojen säilytysaika Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan pyydetyn tarjouksen ja/tai tilatun palvelun tuottamiseen.
 7. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin kerättävät tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen synnyn myötä tai verkkosivulla olevan lomakkeen kautta.
 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojaus Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
 10. Automaattinen päätöksenteko Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22).
 11. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu sekä oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

 

» Palaa takaisin tarjouspyyntölomakkeelle