SAFKALA OY TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Safkala Oy (2450702-5), Lintuparvenkuja 6 B, 02660 Espoo

Rekisteriasioita hoitava

henkilö Anna-Kaisa Rinta-Huumo, sähköposti: anna-kaisa.rinta-huumo@kolumbus.fi, puhelin: 050 5013 726

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään tarjousten tuottamiseen ja tilatun palvelun tarjoamiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, yritys ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan pyydetyn tarjouksen ja/tai tilatun palvelun tuottamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerättävät tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen synnyn myötä tai verkkosivulla olevan lomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Automaattinen päätöksenteko

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22).

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu sekä oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

 

» Palaa takaisin tarjouspyyntölomakkeelle